Şartlar ve Koşullar

>
Şartlar ve Koşullar

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontla print ederek okuyunuz. Ayrıca; İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İnternet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: SATICI (FİRMA): MODESCO AYDINLATMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (modesco.com.tr diye anılacaktır)
Adres: Sultangazi / İSTANBUL
Tel: 0 212 854 0 854
E-Posta: online@modesco.com.tr

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak modesco.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Alıcı hakkında toplanan ödeme bilgilerin hiçbiri 3. şahıslarla, reklam kuruluşları ya da yetkili personel dışında başka kişilere asla verilmez.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden modesco.com.tr sorumlu tutulamaz.
4.4 modesco.com.tr, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının modesco.com.tr’ e ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise modesco.com.tr ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini modesco.com.tr’ye ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde modesco.com.tr’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – modesco.com.tr mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve def’aten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için modesco.com.tr’ye gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri modesco.com.tr tarafından karşılanacaktır.

4.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp modesco.com.tr’ye faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde modesco.com.tr’ye faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün modesco.com.tr’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile modesco.com.tr’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI
Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.
İşbu https://online.modesco.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kullanım Koşulları”) kabul etmediğiniz taktirde, SİTE’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. SİTE’nin sahibi MODESCO AYDINLATMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ünvanı ile Esentepe Mah. Avizeciler Sanayi Sitesi D Blok No: 13-15 Sultangazi / İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte (bundan böyle kısaca “MODESCO AYDINLATMA” olarak anılacaktır) olup, SİTE’de sunulan hizmetler https://online.modesco.com.tr tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE’yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları’nı https://online.modesco.com.tr dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. https://online.modesco.com.tr tarafından işbu Site Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu Site Kullanım Koşulları 19/05/2021 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Revize 1.0) ve Web Sitesi üzerinden yayınlanarak; SİTE’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları ayrıca, https://online.modesco.com.tr hizmetlerinden yararlanacak olan Kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

TANIMLAR
2.1. SİTE: https://online.modesco.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrim içi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrim içi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazısal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER
3.1. https://online.modesco.com.tr, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER’den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. https://online.modesco.com.tr ‘nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, https://online.modesco.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, https://online.modesco.com.tr ‘ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin https://online.modesco.com.tr ‘a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda https://online.modesco.com.tr ‘nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla https://online.modesco.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı https://online.modesco.com.tr ‘nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, https://online.modesco.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin, https://online.modesco.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. https://online.modesco.com.tr, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER’in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. KULLANICILAR, SİTE’yi kullanarak, https://online.modesco.com.tr ‘nin diğer KULLANICILAR’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı https://online.modesco.com.tr ‘nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. KULLANICILAR, https://online.modesco.com.tr ‘ye SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. https://online.modesco.com.tr, KULLANICILAR tarafından https://online.modesco.com.tr ‘ye iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. KULLANICILAR, SİTE dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, https://online.modesco.com.tr ‘nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.7. https://online.modesco.com.tr, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. https://online.modesco.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, https://online.modesco.com.tr ‘nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. https://online.modesco.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan https://online.modesco.com.tr tarafından yapılabilir. https://online.modesco.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR’a aittir.

3.8. SİTE üzerinden, https://online.modesco.com.tr ‘nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER’e ve/veya dosyalara https://online.modesco.com.tr tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER’i hakkında https://online.modesco.com.tr’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. https://online.modesco.com.tr, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve KULLANICILAR ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. https://online.modesco.com.tr aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR’la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
4.1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE’nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden “https://online.modesco.com.tr ‘nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır) KULLANICILAR, https://online.modesco.com.tr hizmetlerini, https://online.modesco.com.tr bilgilerini ve https://online.modesco.com.tr’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına https://online.modesco.com.tr’un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde https://online.modesco.com.tr tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, https://online.modesco.com.tr’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde https://online.modesco.com.tr tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, https://online.modesco.com.tr; https://online.modesco.com.tr hizmetlerine, https://online.modesco.com.tr bilgilerine, https://online.modesco.com.tr Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’na, https://online.modesco.com.tr ticari markalarına, https://online.modesco.com.tr ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

https://online.modesco.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, https://online.modesco.com.tr işbu Site Kullanım Koşulları ve “Gizlilik Politikası”ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, https://online.modesco.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için https://online.modesco.com.tr ‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve https://online.modesco.com.tr ‘nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, https://online.modesco.com.tr ‘nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu Site Kullanım Koşulları https://online.modesco.com.tr tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

KULLANICILAR, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. https://online.modesco.com.tr, dilediği zaman işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın

Alışveriş Sepeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.